Tìm hiểu về công suất các loại máy bơm nước, Cách tính công suất và điện năng tiêu thụ

Mỗi một máy bơm nước đều có ghi chú rõ ràng về công suất tiêu thụ của nó trên mỗi máy bơm. Để tìm hiểu chi tiết về công suất được ghi chú trên mỗi máy bơm nước, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Công suất là gì?

Công suất là một đại lượng vật lý (từ tiếng Anh Power) cho biết công được thực hiện ΔW hay năng lượng biến đổi ΔE trong một khoảng thời gian T = Δt. Hay ta có thể hiểu đơn giản: Công suất là công mà ta có thể thực hiện được trong một khoảng thời gian nào đó mà cụ thể hơn với mỗi máy bơm nước thì công suất của máy bơm nước chính là công mà nó thực hiện được trong 1h

VD: Một máy bơm tăng áp có ghi chú là công suất 500W thì ta có thể hiểu đơn giản là bơm này sẽ thực hiện được một công bằng 500W và tiêu thụ hết 0.5Kwh ( 0.5 số điện trong 1 giờ hoạt động ).

Cách tính công suất điện tiêu thụ của một máy bơm

Như trên ví dụ ở phần 1, Thanh Bình đã lấy 1 ví dụ để có thể tính công suất của 1 máy bơm khi hoạt động trong 1h vậy công suất tiêu thụ của nó được tính là:

A= P.t

Với A: lượng điện tiêu thụ trong thời gian t;

P: công suất ( đơn vị KW);

t: thời gian sử dụng ( đơn vị giờ).

Ví dụ: 1 máy bơm nước con lợn có công suất 1Kwh => 1h hoạt động của nó sẽ tiêu thụ hết 0.75Kwh quy ra tiền là vào khoảng 1500đ 😀

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *